No comments yet

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister besökte Stockholms Moské

Den 3:e november 2015 besöktes vi av Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister (MP) som tog del av vår verksamhet kring flyktingar som anländer dagligen till Stockholm. Stockholms Moské har tillsammans med biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige och Katarina församling jobbat hårt för att hjälpa människor på flykt.

Så här valde ministern själv att beskriva besöket:

“Natten går mot dag och jag ska försöka sova en stund med många starka intryck i hjärnan och hjärtat och med så mycket att imponeras av efter nattens alla möten. Det unika (!) samarbetet mellan Stockholms Moské och Katarina Församlingen ger (stort) hopp och inspel till hur delar av de utmaningar vi har, som rör de många människorna på flykt och som nu kommer till vårt land, kan hanteras på bästa sätt.

Det civila samhällets organisationer välkomnar, registrerar, koordinerar, värmer, tröstar, vägleder, omfamnar, skjutsar, löser, tvättar, undersöker, medicinerar, med mera. I, oftast, goda samarbeten med de många olika offentliga instanserna och institutionerna på kommunal såväl nationell nivå. Självklart kan mycket bli bättre. Situationen är ny – för alla. Och det är de stegen vi behöver ta nu.

Jag har ansvar för politiken för det civila samhället – den bärande hållningen i det ansvaret är att skapa förutsättningar för “frivillig Sverige” att kunna verka – utifrån sina egna (!) premisser. Lyckas vi upprätthålla den principen har vi mycket goda förutsättningar att tillsammans åstadkomma något riktigt riktigt bra. Som håller och gör skillnad över tid.”