Solförmörkelse bön vid Stockholms Moské

Idag kl 10:55 inträffar en ovanlig partiell ‪solförmörkelse‬ i ‪Sverige‬. En solförmörkelse inträffade i samband med Profeten Mohammeds sons (Ibrahim) död. Människor trodde att fenomenet berodde på Ibrahims död, men Profeten frid och välsignelser vare med honom, sade: “Solen och månen är två av Guds tecken. De förmörkas inte för...

Continue reading

Vill du hjälpa till i moskéns media arbete?

Närvaro i den digitala världen är en viktig punkt för Stockholms Moskén. Därför har vi valt att bilda en Media kommitté. Vars syfte är att utveckla, förbättra samt förstärka moskéns närvaro i den digitala världen. Media kommittén kommer att jobba och ansvara för denna hemsida, sociala medier, bilder relaterade till...

Continue reading

Stockholms moskén får en ny hemsida

Vi vill glädjen berätta om vår nya hemsida, som kommer lägga grunden för en större digital tillgänglighet för Stockholms Moskén. Förbättring, utveckling samt nyskapande material för denna hemsida kommer att ske kontinuerligt. Denna hemsida kommer förses med åtskilliga funktioner för läsaren så som uppdateringar för moskéns aktiviteter, bokning av studie...

Continue reading

Islamiska Förbundet förnyar sin grafiska profil

Islamiska Förbundet har gjort en omfattande revidering av den grafiska identiteten.  Logons förändring kändes naturligt och har lagt till en fräsch start till det förbundet som vi har vuxit till att bli. Islamiska förbundet är en islamisk plattform där utveckling och förändring är en viktig aspekt. Därför har vi valt...

Continue reading