Panel 2: Ditt barn är din investering

Stockholms Moské bjuder in alla till den andra panelen i år för hela familjen med temat: Ditt barn är din investering, En panel med barnen i fokus. Sociala kommittén i Stockholms Moské är glada att bjuda in er alla till en lärorik panel för hela familjen. Panelen innehåller Föreläsningar, frågestund,...

Continue reading

Panel: I profetens spår -profeten i vårt hjärta.

Kommittén för aktiviteter och socialt umgänge på Stockholms moské är glada att bjuda in er till den första panelen för hela familjen med rubriken: I profetens (Allahs välsignelse över honom) spår -profeten i vårt hjärta. Panelen innehåller föreläsningar, frågestund med våra gäster, tävlingar och fika. Vi har även aktiviteter för...

Continue reading

Lördagsföreläsningen

Varje lördag arrangerar Stockholms Unga Muslimer föreläsning på svenska om olika ämnen inom islam. Lördagsföreläsningarna är en av de mest eftertraktade aktiviteterna vi har i moskén. Föreläsningarna börjar kl 17:00 och håller på fram till kl 18:00. För mer information och uppdateringar se Stockholms unga muslimers sida här!

Continue reading

Nattbön

Nattbön är en återkommande månadsaktivitet, oftast sista fredagen varje månad. Programmet innehåller, en kort påminnelse, gemensam åkallan och slutligen gemensam bön. Vi börjar oftast kl 18:00 och håller på fram till 20:00. Se vår kalender för uppdateringar.

Continue reading

Fredagsbön

Fredagsbönen är en av de större sammankomster som återkommer varje vecka. Bönen består av dels en fredagspredika som hålls både på svenska och arabiska, och sedan avslutas med en kort bönestund. Fredagsbönen håller på i ca 30 minuter.

Continue reading