Ramadan 4 Lördagar 4 Temadagar

Event details

  • lördag | 20 juni, 2015
  • 16:00

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges namn

Snart anländer en ärofylld gäst till mig och till dig, denna gäst har dröjt i sin frånvaro, det var nästan ett år sedan.
Med hopp och längtan ser vi alla fram emot den bästa månaden på året, månaden som är fylld utav gåvor från Allah. Månaden där de goda gärningarna mångdubblas, månaden som satan fängslas i.

Vi har vana att börja temadagarna med en boostfull ramadan känsla, en uppskattning av den ärade månaden så att det blir lättare att fasta igenom dessa långa dagar. Vårt mål är att få alla att njuta av ramadan och inte fokusera på svårigheterna.

Därefter tänkte vi fortsätta med en temadag som är som en väckarklocka, tankeställare som berör svåra existentiella frågor. För att se vad islam säger om det.

Sedan har vi en temadag om Koranens Mirakel och därefter slutligen en temadag om Slutet av Ramadan varför den är speciell och vad händer efter Ramadan.

I slutet av varje tema helg finns det möjlighet att få sina frågor besvarade av en lärd från Al-Azhar, nämligen imamen i Stockholms moské Sh.Khalid Ad-Dib, han kommer att svara på alla era frågor med stöd från koranen och profetens hadither.

Vad gäller frågestunden som vi brukar ha efter föreläsningen så har vi detta år infört så att ni kommer att kunna ställa frågor anonymt via nätet så kommer Sheikh att besvara dessa frågor under slutet av temadagen under frågestunden. Gå in redan nu på www.ask.fm/StockholmsUngaMuslimer och ställ era frågor helt anonymt.

Stockholms Unga Muslimer välkomnar er att delta i dessa goda lärorika samlingar som omsluts av Allahs barmhärtighet och som även änglarna omsluter.

Vi hoppas att Ni drar med er era nära och kära, och kom ihåg den som visar andra till det goda, belönas själv ännu mer.

Teman och tider för lördagarna:

Lördag 20 juni 16.00 – 19.00
Tema 1: Ramadan Kickoff

Lördag 27 juni 16.00 – 19.00
Tema 2: Varför finns jag?
F1: Mostafa Abo Taher
F2: Mohamed Amin
Frågestund: Sheikh Khaled

Lördag 4 juli 16.00 – 19.00
Tema 3: Koranens Mirakel
F1: Daniel Stridsman
F2: Osman Abu Talha
Frågestund: Sheikh Khaled

Lördag 11 juli 16.00 – 19.00
Tema 4: Sista spurten
F1: Föreläsare tillkommer
F2: Mohamed Jihad
Frågestund: Sheikh Khaled

Alla temadagarna sker i Stockholms Moské i Medborgarplatsen (T). Temadagarna är öppen för ALLA oavsett religion, kön, ålder mm. Alla våra aktiviteter är öppen för Alla.