No comments yet

I profetens spår – En panel för hela familjen

Kommittén för aktiviteter och socialt umgänge på Stockholms moské är glada att bjuda in er till den första panelen för hela familjen med rubriken: I profetens (Allahs välsignelse över honom) spår -profeten i vårt hjärta.

Panelen innehåller föreläsningar, frågestund med våra gäster, tävlingar och fika. Vi har även aktiviteter för barn så som ansiktsmålning, film och mycket lek.

När: 25 April kl: 16:00 – 20:00
Plats: Stockholms Moské

Vi erbjuder även barnpassning för barn mellan 3-6 år för endast 30 kr

Schemat för dagen:
16-16.15 invigning
16.15-16.45 Föreläsning med Sheikh Ahmed
Efter Asr- 17.40 STUM ska hålla sin föreläsning
17.40-18 Fika och mingel
18-18.15 Föreläsning med Sheik khaled
18.15-18.30 Översättning
18.30 -18.45 Sheik khaled fortsätter
18.45- 19.00 Översättning
19-20 Paneldiskussion med samtliga föreläsare

Tema på föreläsningar:
Profetens Relation med icke muslimer
Profetens relation med sina kompanjoner.
Profetens Relation med de som motstrider islam .

Fritids kommer vara i Plan 2 (Albanasalen)
Dagis kommer äga rum vid llassrumen vid kvinnoavdelning

Varmt välkomna alla