No comments yet

Jonas Sjöstedt partiledare för Vänsterpartiet besöker Moskén

Den 10:e februari 2016 besökte Jonas Sjöstedt partiledare för Vänsterpartiet Stockholms Moské. Sjöstedt togs emot och välkomnades av Förbundsordförande Temmam Asbai, Imam och moskédirektören Mahmoud Khalfi, moskéns styrelseordförande Jalal Darir, och moskéns viceordförande samt FiFS ordförande Mohamed Temsamani.

Under den en timmas långa besöket visade Imam Khalfi Jonas Sjöstedt runt i moskén och berättade om moskéns verksamhet och arbete. Sjöstedt uppskattade moskéns insatser, särskild den uppmärksammade flyktinghjälpen som moskén introducerade i Stockholm.

Under mötet diskuterades flera aktuella ämnen så som hatbrott, den allt mer växande islamofobin, de högerextrema krafterna som hotar vår religionsfrihet, extremism mm. Moskéns representanter tog även upp frågor som berör den muslimska gruppen i Sverige, så som arbetsmarknadsfrågor, diskriminering, och friskolor. Vänsterpartiet visade ett stort intresse och ville inleda fördjupande samtal med den muslimska gruppen om hur man kan lösa dessa aktuella och viktiga frågor samt försöka tillsammans ta itu med dessa utmaningar.