Som medlem är du välkommen att ta del av aktiviteterna som vi erbjuder. Du är också, genom att betala medlemsavgiften med och tar ansvar för att påverka moskéns framtida utveckling och bidrar till att vi kan fortsätta driva de frågorna som är aktuella för den muslimska gruppen i Sverige. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar eller åsikter, varmt välkommen!

Som medlem i Stockholms moské:

  • Kan du ta del av moskéns tjänster för reducerade avgifter *från halva kostnaden jämfört med icke medlemmar
  • Bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, familjerådgivning, sprida information om Islam mm
  • Bidrar du till att stödja de utsatta som söker hjälp i Moskén
  • Bidrar du till att moskén kan klara av sin verksamhet och fortsätta jobba för att Islam skall vara en självklar del av Sverige

Stockholms moskén arrangerar flera medlemsmöten om året där medlemmarna får möjlighet att påverka moskéns verksamhet, tycka till och bidra med dina åsikter. Kallelsen skickas ut direkt till medlemmarna. Vi arrangerar också öppna dagar där alla besökare är välkomna, under de öppna dagarna informerar vi om verksamheten som bedrivs i moskén och tar gärna emot åsikter och förslag. Information om dessa möten kommer att publiceras på vår hemsida.

Du är välkommen att bli medlem direkt i moskén eller kontakta oss så skickar vi medlemsblanketterna direkt hem till dig!

Uppbördshjälp

Uppbördshjälp är namnet på ett system som trossamfunden har möjlighet att använda för att samla in medlemsavgifter. Denna innebär att en person betalar sin medlemsavgift via skattsedel. Medlemsavgiften kan endast dras från skattepliktig inkomst. I det trossamfundet som vi är medlemmar hos Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) har beslutat att medlemsavgiften är 0,7 % av sin bruttoinkomst. På detta sätt blir medlemsavgiften unik för varje medlem. Det är skatteverket som sköter beräkningen, debiteringen och redovisningen. Ni kan alltid kontakta moskén för mer information eller hjälp med att fylla i blanketten.