Förutom moské som samfund och plats för att utföra religiösa ritualer har vi även hyresgäster och samarbetspartner som i sin tur är organisationer som erbjuder allt från resor till pilgrimsfärden till lärorika studiecirklar och kurser i olika ämnen. Personalen är serviceinriktad och mottaglig för frågor från våra besökare. Vi har en mångfaldig miljö som inkluderar alla. Vi tar även emot fler hyresgäster och om intresse finns tveka inte på att kontakta oss!

Hyresgäster och samarbetspartner i Stockholms moské


Islamiska Förbundet i Sverige

Islamiska Förbundet (IF) är en ideell organisation, som grundades 1981. Förbundet kan definieras som en kulturell och islamisk organisation som vill bl.a. jobba med att stärka muslimska identitet och närvaron i Sverige. Förmedla kunskap om Islam, dess barmhärtiga värderingar och dess fredliga budskap utifrån en samtida och lokal kontext.

Hemsida: www.islamiskaforbundet.se
Telefon: 0046-8-509 109 00
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: info@islamiskaforbundet.se


 

Ibn Rushd Studieförbund – Distrikt GSU

Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund som är öppet för alla. Organisationen har varit självständig sedan 2008 och utsträcker sig från Söder i Skåne ända upp till Norrbotten. Iden med Ibn Rushd är att använde folkbildning som bas för att bli en viktig och aktiv del i samhället.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor och funderingar

Hemsida: www.ibnrushd.se
Telefon: 08-56 24 49 00
Adress: Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Solna
Epost: info.gsu@ibnrushd.se


 

Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som bryr sig om i vilken utsträckning människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar vill Islamic Relief vara förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke. Vi vill hjälpa de drabbade och fattiga med verktyg till en värdig och självständig utveckling.

Hemsida: www.islamic-relief.se
Telefon: 08-5888 6550
Adress:Sundbybergsvägen 1C, 171 73 Stockholm
Epost: info@islamic-relief.se


 

Sveriges Unga Muslimer

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation för Sveriges muslimer. SUM samlar 42 lokalföreningar och över 2 800 medlemmar från hela landet. Organisationen grundades 1991, SUM verkar för att muslimska ungdomar lär känna Islam och stärks i sin muslimska identitet. Vi arbetar utifrån en balanserad och tolerant islamisk syn grundat på källorna Koran, Sunna och Idjma’.

Hemsida: www.ungamuslimer.se
Telefon: +46 865 398 62
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: info@ungamuslimer.se


 

Hadj Omra Resor HB

Hadj Omra Resor HB är ett reseföretag som tillhör Islamiska förbundet i Sverige. Vi i Hadj Omra Resor har 29 års erfarenhet på Hajj och Omra service. Ingen i Sverige har denna erfarenhet. Vårt viktigaste mål är att ordna bra service till resenären. Eftersom pilgrimsresan ska vara livets resa satsar vi på att den resan ska var oförglömlig. Därför är våra Vi vill underlätta för muslimer att besöka deras heligaste plats.

Hemsida: www.hajj.se
Telefon: 0046-8-509 109 02
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: info@ihajj.se


 

 

Förenade islamska föreningar i Sverige

FIFS mål är att skydda medlemmarnas religiösa och kulturella intressen, genom att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, respekt och tolerans. Där kulturell och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft och bidrar med verksamheten till en positiv integration.

Hemsida: www.fifs.se
Telefon: 08-509 109 24
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: info@fifs.se


 

Stockholms Unga Muslimer

Stockholms Unga Muslimer (STUM) är en ungdomsorganisation som har sitt säte i Stockholms moské som verkar för att sprida kunskap om islam på svenska. Vi tillhandahåller veckovisa föreläsningar, temadagar, övernattningar, läger och mycket mer. Välkommen till våra aktiviteter

Hemsida: fb.com/StockholmsUngaMuslimer
Telefon:
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: Stockholmsmuslimer@gmail.com


 

Muslimska Kvinnoföreningen MKF

Muslimska Kvinnoföreningen bildades 1995 som en lokalförening till riksförbundet Islamiska Förbundet i Sverige. Föreningens syfte var att skapa en plattform för muslimska kvinnor att ta del av förenings livet och skapa aktiviteter som intresserar och stödjer muslimska kvinnor. Sedan starten har engagerade kvinnor skapat verksamhet för muslimska kvinnor och fungerat som en plattform för gemenskap och engagemang.

Hemsida: www.mkforeningen.nu
Telefon:
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: info@mkforeningen.nu


 

Koran Läsare Förbundet KLF Stockholm

Koranläsare förbund, är en förening som arbetar med frågor som berör Koranen. Framförallt inom folkbildning av Koranen och dess innehåll. Visionen är att främja koranförståelsen och underlätta denna tro för alla intresserade.

Hemsida: www.klfstockholm.se
Telefon: +46739841239
Adress: Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm, Sverige
Epost: support@klfstockholm.se