Bönetider för Ramadan månad

Bönetider för fastemånaden ‪Ramadan‬ i ‪Stockholm‬. Bönetiderna är hämtade från Fiqh Rådet för World Islamic League som har sitt säte i ‪‎Mecka‬ och de har godkänts av Sveriges Imam Råd. Tiderna är också i enlighet med Europeiska Fatwarådets uttalande om att inleda den dagliga fastan 65 min innan soluppgången. Vi...

Continue reading

Bestämmelsen av Ramadan med astronomiska beräkningar

الإمام الشيخ خالد الديب حفظه الله, إمام و خطيب مسجد استوكهولم الكبير يجيب على أسئلة مهمة تخص الرؤية الشرعية لهلال شهر #‏رمضان المبارك. كيف يتم تحديد الرؤية؟ هل تجب الرؤية البصرية؟ لماذا لا نتبع دول الغالبية المسلمة؟ Imam Sheykh Khaled Ad-Dib, Imam i Stockholms Moské besvarar viktiga frågor gällande inledningen...

Continue reading

Europeiska Rådet för Fatwa och Forsknings uttalande gällande inledningen av ‪Ramadan‬

Europeiska Rådet för Fatwa och Forsknings uttalande gällande inledningen av ‪Ramadan‬ (För arabiska se nedan) I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Allah, världens herre. Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning tar tillfället i akt, att under dessa heliga dagar påminna om att hålla ett fast...

Continue reading

Panel 2: Ditt barn är din investering

Stockholms Moské bjuder in alla till den andra panelen i år för hela familjen med temat: Ditt barn är din investering, En panel med barnen i fokus. Sociala kommittén i Stockholms Moksé är glada att bjuda in er alla till en lärorik panel för hela familjen. Panelen innehåller Föreläsningar, frågestund,...

Continue reading

Tunisiens ambassadör på besök i Stockholms Moské

Stockholms Moské gästades idag den 22:a april 2015 av Fatma Omrani Chargui, Chargé d’Affaires e.p, Tunisiens ambassadör i Sverige samt första sekreterare Fathi ben Abdalla. Ambassadören välkomnades utav bland annat Moksé ordförande Jalal Darir samt Moské direktören Mahmoud Khalfi som guidade henne i moskén och berättade om verksamheten som äger...

Continue reading

I profetens spår – En panel för hela familjen

Kommittén för aktiviteter och socialt umgänge på Stockholms moské är glada att bjuda in er till den första panelen för hela familjen med rubriken: I profetens (Allahs välsignelse över honom) spår -profeten i vårt hjärta. Panelen innehåller föreläsningar, frågestund med våra gäster, tävlingar och fika. Vi har även aktiviteter för...

Continue reading

Solförmörkelse bön vid Stockholms Moské

Idag kl 10:55 inträffar en ovanlig partiell ‪solförmörkelse‬ i ‪Sverige‬. En solförmörkelse inträffade i samband med Profeten Mohammeds sons (Ibrahim) död. Människor trodde att fenomenet berodde på Ibrahims död, men Profeten frid och välsignelser vare med honom, sade: “Solen och månen är två av Guds tecken. De förmörkas inte för...

Continue reading

Vill du hjälpa till i moskéns media arbete?

Närvaro i den digitala världen är en viktig punkt för Stockholms Moskén. Därför har vi valt att bilda en Media kommitté. Vars syfte är att utveckla, förbättra samt förstärka moskéns närvaro i den digitala världen. Media kommittén kommer att jobba och ansvara för denna hemsida, sociala medier, bilder relaterade till...

Continue reading

Stockholms moskén får en ny hemsida

Vi vill glädjen berätta om vår nya hemsida, som kommer lägga grunden för en större digital tillgänglighet för Stockholms Moskén. Förbättring, utveckling samt nyskapande material för denna hemsida kommer att ske kontinuerligt. Denna hemsida kommer förses med åtskilliga funktioner för läsaren så som uppdateringar för moskéns aktiviteter, bokning av studie...

Continue reading

Islamiska Förbundet förnyar sin grafiska profil

Islamiska Förbundet har gjort en omfattande revidering av den grafiska identiteten.  Logons förändring kändes naturligt och har lagt till en fräsch start till det förbundet som vi har vuxit till att bli. Islamiska förbundet är en islamisk plattform där utveckling och förändring är en viktig aspekt. Därför har vi valt...

Continue reading