Församlingen Islamiska Förbundet Stockholms moské startades år 1981 och sysslar med religiösa, kulturella och sociala frågor. Moskén rymmer ca 2000 bedjande och rymmer förutom de religiösa funktionerna även ett bibliotek, bokhandel, gymnastiksal, kontor, kök, restaurang och föreläsningslokaler, möteslokaler med mera. Antal besökare uppskattas till mer än 160 000 muslimer per år, andra besökare med en annan tro cirka 21 000.

Syfte

Stockholms moské syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

Mål

Stockholms moskén vill:

  • Stödja Sveriges muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.
  • Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ.
  • Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige samt samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.
  • Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och för en värld fri från förtryck och orättvisor