No comments yet

Pressmeddelande med anledning av bombhot mot Stockholms moské 23-09-2018

Tidigt på morgonen (23-09-2018) möttes moskébesökarna av ett bombliknande föremål som hängts fast på Stockholms moskéns fasad. Moskébesökarna som var där för att utföra morgonbönen larmade polisen som kom till platsen och avlägsnade hotet.

Vi ser med största allvar på detta försök till terror och övriga angrepp som har drabbat vår församling och andra församlingar runt om i landet de senaste åren. Vår församling har blivit utsatt för ett flertal hot, sabotage och bombhot. Samtidigt som vi upprepade gånger nekats kameraövervakning, vilket vi tror är viktigt för att kunna ge våra besökare en grundläggande känsla av skydd och trygghet när de behöver och förväntar sig det.

Vi förväntar oss att ansvariga myndigheter och politiker skall ta sitt ansvar och skydda religionsfriheten på riktigt. Vi hoppas också att ansvariga myndigheter tillsätter resurser och går till botten med alla de återkommande angrepp moskéerna utsätts för.

För kontaktinformation se: https://www.stockholmsmoske.se/kontakta-oss/