Pressmeddelande: Stockholms Moské får vitt pulver inskickat via post och dödshot mot imamen

 Under fredagen 6 februari upptäcktes ett brev innehållande vitt pulver av personalen i Moskén. Polisen larmades omedelbart och fick ta hand om brevet för undersökning. Dessutom har imamen och hans familj blivit utsatta för ett allvarligt dödshot samma dag. Dödshotet anmäldes och ärendet ligger hos polisen just nu. Det är andra gången Moskén får pulverattack och vi ser med stor oro hur moskéattacker har blivit ett vardagligt fenomen. Vi har haft en god relation med polisen kring de senaste attackerna och hoppas att de lyckas klara upp ärendena snarast.

Vi uppmanar Sveriges moskéer att iaktta försiktighet och vidta nödvändiga åtgärder för krisberedskap.