No comments yet

Ramadan aktiviteter

Under fastemånaden Ramadan kommer det att finnas en hel del aktiviteter i Stockholms Moské för alla åldrar och på flera språk. Moskén kommer vara öppen under de fem dagliga böntiderna och stängs efter Tarawih bönen fram till 45 min innan Fadjer bönen. Under de sista tio dagarna av Ramadan kommer det finnas möjlighet för Itikaf (Att ägna dagarna i gudsdyrkan), mer om detta kommer att publiceras senare här.

Dagliga aktiviteter:

  • Tarawih bön, börjar direkt efter Isha bön
  • Allmän lektion, efter Assr (Ar)
  • Påminnelse, efter Duhr (Ar)

Veckovisa aktiviteter: 

Särskilda aktiviteter: 

  • Allmaktensnatt, 27:e natten av Ramadan (Sv/Ar)
  • Itikaf program, De sista 10 dagarna av Ramadan