Stockholms moskén får en ny hemsida

Vi vill glädjen berätta om vår nya hemsida, som kommer lägga grunden för en större digital tillgänglighet för Stockholms Moskén. Förbättring, utveckling samt nyskapande material för denna hemsida kommer att ske kontinuerligt. Denna hemsida kommer förses med åtskilliga funktioner för läsaren så som uppdateringar för moskéns aktiviteter, bokning av studie besök samt andra funktioner. Vi vill förenkla för dig som läser att få ta del av den information som finns men även göra det enklare för dig att ta del av den nya informationen som kommer ut.
Vi hoppas att denna hemsida ger dig möjligheten att hålla dig uppdaterad samt förenklar information som delas ut!