Stockholms moskés styrelse består av en mångfaldig grupp med varierande bakgrund och kompetenser inom olika specialområden. Allt ifrån ekonomer till lingvister. Styrelsens uppdrag är först och främst att stärka och främja verksamheten inom samfundet samt få en fungerande miljö som inkluderar alla besökare och medlemmar. Ett annat viktigt uppdrag styrelsen har är att jobba för besökarnas angelägenheter och kunna ge information om t.ex. högtider, eventuella aktiviteter samt möjliggöra den praktiska delen att fungera för allas trivsel och trygghet i samfundet.

Styrelsen


Jalal Darir

Styrelseordförande, jalal.darir@stockholmsmoske.se

Mahmoud Khalfi

Moskédirektör, Imam, och Talesperson för religiösa frågor, mahmoud.khalfi@stockholmsmoske.se